Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Translation - Tuần 3 (25/8/2011)

7.   Hiện nay đó là loại nguyên liệu rất có giá trị trong việc sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng gỗ đang rất được ưa chuộng tại thị trường các nước tư bản phát triển (Châu Á, Châu Úc, Châu Âu, Bắc Mỹ).
      Currently, it is very valuable material used in the production and exporting wood items which are highly appreciated in the market of developed capitalist countries (Asia, Australia, Europe, North America).
8.   Hằng năm, ngành cao su phải thanh lý 7,000 đến 8,000, có khi đến 10,000 cây cao su già để trồng cây mới.
      Ngành cao su: The rubber branch
      Thanh lý:         Destroy; Demolish; Get rid of
      Each year the rubber branch has to destroy 7,000 to 8,000, even up to 10,000 ha old rubber trees to replant new ones.
9.   Ước tính bình quân hằng năm có thể thu được vài ba trăm ngàn mét khối gỗ cao su già thanh lý có chất lượng dùng cho chế biến xuất khẩu.
      Ước tính bình quân hằng năm: The annual average estimation; Every year the average estimation
      Thu được:                              To get; to gain
      The annual average estimation, we can get hundred thousands m3 of demolished rubber wood with good quality to use in processing for export.
10. Ngoài ra cũng nên lưu tâm các nhà nghiên cứu sản xuất và xuất khẩu  các sản phẩm gỗ về một nguồn nguyên liệu khá dồi dào nhưng chưa được khai thác sử dụng đó là gỗ dừa.
      Ngoài ra:   Besides; In addiction; Futhermore; Moreover
      Besides, it should make researchers who produce and export (or manufacture of wood items) pay attention to an a abundant source of material but not exploited coconut wood.
11. Một số nước như Indonesia, Philipine, Malaysia đã thành công trong việc chế biến gỗ dừa làm vật liệu xây dựng, sản xuất hàng mộc xuất khẩu mang lại hiệu quả đáng khích lệ.
     Some countries like Indonesia, the Philipines, Malaysia have succeeded in processing coconut wood into building material, producing funiture of which there are exported funiture bringing encouraging efficiency.


Khí Đốt Hóa Lỏng Trên Thị Trường Việt Nam
Liquefied Petrolium Gas (LPG) In Việt Nam Market

1. Khí đốt hóa lỏng (LPG) là hỗn hợp chủ yếu gồm PROPANE (C3H8), BUTANNE (C4H10) thu được từ khí đồng hành khi khai thác dầu thô, hoặc từ khí thiên nhiên sau khi đã qua nhà máy tách khí, hoặc trong quá trình tinh luyện tại nhà máy lọc dầu.
      Dầu thô:     Crude oil
LPG is mainly a mixture of Propane (C3H8), Butane (C4H10) which is gotten from gas when we exploit crude oil, or natural gas after it is separated from the separating plant  or refined at the refinery.
2. LPG được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1930 và sau đó đã phát triển nhanh chóng, rộng rãi trên khắp thế giới với 1.500 ứng dụng khác nhau như bếp gas, đèn gas, thanh trùng, sấy, cắt, hàn, nhiên liệu cho ô tô....
LPG was firstly in use in 1930, developed quickly and tremendously (wordwidely) with 1,500 various applications such as gas tove, gas lamp, sterilising, drying, cutting welding and fuel for auto mobiles etc..
3.Tại Việt Nam, LPG được đưa trước tiên vào miền Nam năm 1957 với mức tiêu thụ ban đầu là 400 tấn, tăng dần 1.900 tấn vào năm 1964 và 15.000 tấn vào năm 1975.
In Việt Nam, LPG was firstly introduced at the South in 1957 with the early consumption level was 400 tons, gradually increasing 1,900 in 1964 and 15,000 tons in 1975.


 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét