Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Translation - Tuần 1 (11/8/2011)

First Week:   11/8/ 2011

Rules - Vietnamese to English Translation:

1.      Tenses
2.      Structure
3.      Form
4.      Vocabulary

Translate into English:

  1. Ai mong đợi điều xấu nhất hầu như là người ít bị tuyệt vọng nhất.
Ai…. => those
Be likely to: có thể
Be less likely to: ít có thể
Those who expect the worst are less likely to be disappointed.
    
  1. Phải chi cô ấy có thể gặp lại anh ta lần nữa
Phải chi… => That + Mệnh đề If loại 1 hoặc Mệnh đề If loại 2
That she could meet him again

      3.  Giá mà chúng ta gặp nhau cách đây 10 năm, chúng ta sẽ không phải hối tiếc
           Giá mà, ước chi, phải gì…=> If only
           If only we had meet each other 10 years ago, we would not regret for that.
    
4.  Tôi sẽ đi nếu anh cùng đi, nếu không thì tôi ở nhà còn hơn.
           Thà… hơn … => _would rather + V…. than
                                         _better ……than
           Nếu không thì ..=> If not
           I will go if you are going, if not, I would rather stay at home.

      5.  Chỉ khi nào thầy giáo cho phép thì sinh viên mới được vào phòng.
           Chỉ khi nào…=> Only if (đảo ngữ mệnh đề thứ hai phía sau)
           Only if the teacher gives permission are students allowed to enter the class.

      6.  Dẫu có yêu được cô ấy hay không anh ta cũng vẫn vui vẻ.
           Dẫu có… hay không => wether or not
           Wether or not she loves him, he will be still happy.

7.      Tôi không chắc có nên nghỉ việc hay tiếp tục ở lại.
Có hay không… => wether
Thôi việc: _resign
                  _quit working (or my job)
                  _stop working (or my job)
I am not sure wether I resign or stay on

8.      Liệu trời có sắp mưa không nhỉ?
Liệu…. => Do you think….?
            Có hay không => If or Wether
            Do you think wether it is raining or not?

9.      Cô ta thà chết chứ không chịu lấy anh ta.
She would rather die than she gets married to him.

10.  Đừng mua bây giờ, nên chờ để giá hạ thì hơn.
Do not buy now, you  should do better to wait for reduced price.


Homework: Translate into English.

Gỗ Chế Biến Xuất Khẩu

1.      Trong những năm gần đây, do quản lý và bảo vệ kém, tài nguyên rừng bị tàn phá rất nghiêm trọng.
2.      Sản lượng gỗ khai thác giành cho chế biến tiêu dùng trong nước và xuất khẩu trong những năm 1992 và 1993 đã giảm rất nhiều.
3.      Để thực hiện nghiêm chỉnh luật bảo vệ và phát triển rừng ban hành ngày 12/8/1991 và đặc biệt là chỉ thị 462/TTG ngày 11/3/1993 của Thủ tướng chính phủ về quản lý chặt chẽ việc khai thác, vận chuyển và xuất khẩu gỗ, ngành lâm nghiệp đã thực hiện biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ môi sinh, đồng thời ổn định và phát triển nguồn nguyên liệu gỗ dành cho công nghiệp chế biến, trong đó có chế biến xuất khẩu.
4.      Sản lượng khai thác gỗ năm 1998 theo dự kiến kế hoạch của Bộ Lâm nghiệp sẽ tăng lên 690.000 m3 so với 638.000 m3 năm 1996 và 618.000 m3 năm 1997.
5.      Cũng theo dự kiến kế hoạch đó, năm 1998 sẽ giành 299.000m3 gỗ từ nhóm 1 cho đến nhóm 8 để chế biến xuất khẩu ( trừ một số loại đặc biệt quý hiếm đã  bị nhà nước cấm khai thác và sử dụng theo nghị định số 18/HĐBT ngày 17/1/1992).
6.      Chỉ cách đây vài năm, gỗ cao su được cho là loại gỗ xấu, chỉ dùng để làm chất đốt.
                                                                                                                                                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét