Mỗi một động tác bạn nên thực hiện bốn lần, mỗi lần cố gắng giữ ít nhất trong 3-5 giây, nếu được 10 giây càng hiệu quả.
1. Nằm thẳng trên giường, hay tay buông song song với thân, hai chân sát vào nhau và co lên như hình. Từ từ nhấc cao phần thắt lưng, đến mông, chân và cả lưng lên cao, giữ trong khoảng 3-5 giây, sau đó đánh cao chân lên, quay trở lại vị trí ban đầu và đổi chân.