Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Translation - Tuần 5 (08/09/2011)

Sự Phát Triển Ồ Ạt Kinh Tế Nhiều Thành Phần
The Full Developement Of Multi - Sectored Economy

1. Thời gian qua đã có lúc Nhà nước cho phép phát triển nền kinh tế nhiều thành phần một cách ồ ạt để thử nghiệm và thời gian đó quá đủ để Nhà nước thấy rằng phát triển nhiều mà không quản lý (do thiếu chuẩn bị và thiếu đội ngũ cán bộ quản lý giỏi) đã gây ra những thiệt hại không sao sửa được và những sai sót nghiêm trọng.

In the past few year, the State has allowed to develop multi - sectored economy impetuously as a test and that time is long enough for the State to realize that full developement without management (due to lack of preparation and good management) has caused the irreparable damages and serious mistakes.

2. Cũng may Nhà nước đã sớm thấy được và đã kiên quyết sửa, để đến hôm nay mới có được cảnh "trời quang mây tạnh".

Fortunately, the goverment has soon seen and firmly correct these problems to these days there are "favourable condition".

3. Vậy muốn có được đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, để thực hiện thành công chính sách mới trong nền kinh tế thị trường cho tương lai, Nhà nước nên gấp rút có một chính sách đào tạo quy mô về con người.

In order to (therefore) have a good management staff to perform new policy successfully in the market economy in the future, the goverment should urgently have training program for man.

4. Con người là yếu tố quyết định trong mọi lĩnh vực.

Man is the decisive factor in all fields.

5. Về mặt pháp luật, để tạo được niềm tin và kỷ cương cho giới kinh doanh trong toàn quốc, Nhà nước nên gấp rút ban hành luật đầu tư quốc nội, lập tòa án kinh tế (chứ không phải trọng tài kinh tế) giúp tiếp tay quản lý tốt, nắm sát mọi hành vi sai trái của các doanh nhân, kịp thời răn đe uốn nắn, chứ không để xảy ra sự cố rồi mới sửa.

In term of law, to create trust and discipline for business circles in the whole country. The State shoul urgently promugate the domestic law of investment, establish economy tribunal (but not economic arbitrator/auditor), to give a hand of well management, follow up all wrong - doing things, timely admonish and shape, not to correct what had happened.

6. Trong quản lý Nhà nước, vấn đề bất hợp lý nổi lên là thuế. Chủ trương của Nhà nước là dùng thuế để làm đòn bẩy để phát triển sản xuất, nhưng có lúc Nhà nước thực hiện chủ trương này không đúng.

In State management, tax is an illogical issue. The policy of the State is to use tax as a lever to develop production, but sometimes this policy is malpractised.

7. Theo luật thì tất cả các đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu đều được miễn thuế doanh thu để khuyến khích, nhưng trong thực tế các cơ quan thuế đã không đồng ý miễn, giảm thuế cho các nhà máy dệt ra vải, dù vải này được dùng để may hàng xuất khẩu.

According to the law all units producing exported goods are exempt from turnover tax as a taken of encouragement, but in reality the tax agencies do not agree to give tax exemption or to reduce tax for textile plants although this cloth is used to make exported goods.

8. Nhà nước cần tạo điều kiện để các nhà doanh nghiệp tư nhân được vay vốn dài hạn lãi suất thấp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để phát triển.

The State should create conditions for private businesspeople to get long-term loans at low interest rate from overseas non-govermental organizations in order to develop.

9. Rất mong Nhà nước hãy lắng nghe và giải quyết những nguyện vọng của các nhà sản xuất  và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nếu xét thấy đúng và cần thiết.

We hope that the State will land an ear to and solve the aspirations of non-state producers and businesspersons if it deems it a right and necessary thing.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét