Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Translation - Tuần 4 (01/9/2011)

4.      Việc nhập LPG đã ngừng từ năm 1984 và không còn cung ứng cho lãnh vực dân dụng  từ sau năm 1975.
The import of LPG has been stopped since 1984 and has not been supplied to civil fields since 1975.
5.      Thực ra việc sử dụng LPG trong dân dụng hay trong công nghiệp đều vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm nhiều lần so với các loại năng lượng khác.
In fact, the use of LPG for household purposes or industry is both much more convenient and economical than other fuel.
6.      Điều này vừa hạn chế nạn phá rừng, vừa góp phần mở rộng các hoạt động dịch vụ sản xuất , dịch vụ phụ đi kèm như: sản xuất toàn bộ hoặc một phần bình chứa, các
      dụng cụ LPG như đèn gas, sưởi ấm, ấp trứng, đốt cỏ…
      This has limited (prevented) forest destruction, contributed to expanding the
Production activities, secondary services such as producing (manufacturing or a part of containers, the LPG equipment (tools, instruments) like gas lamps, heating machines, egg-warming machines, burning machines…
7.      Trong năm 1993, các công ty ELF Gas Saigon, Saigon Petro và Petrolimex đã bước đầu đưa LPG trở lại thị trường Việt Nam.
In 1993, ELF Gas Saigon, Saigon Petro and Petrolimex began introducing LPG into the Vietnamese market again.
8.      Giá trị kinh doanh ban đầu là 12.000đ/kg nay đã xuống dưới mức 6.500đ/kg.
At first the business price was 12,000đ/kg, but now it decreases under 6,500đ/kg.
9.      Có những dấu hiệu cho thấy sự tiêu thụ LPG sẽ tăng nhanh trong những năm sắp tới.
There have been some signs showing that LPG consumption will increase rapidly in the coming years.
10.  Trong tương lai không xa, khi dự án thu khí đồng hành ngoài khơi vào bờ hoàn tất thì việc nhập khẩu LPG sẽ chấm dứt.
In the near future, when the project of bringing the gas to shore is completed, the import of LPG will stop.
11.  LPG sản xuất tại Việt Nam không những có thể đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn có thể xuất khẩu sang các nước lân cận.
LPG made in Vietnam can meet not only the domestic needs but can be also exported to the neighboring countries.


Sự Thật
The Truth

Không cần phải chứng minh sự thật.

There is no need to prove the truth.

Cố gắng làm thế chỉ chứng tỏ sự ngoan cố của bạn mà thôi.

Trying to do so only shows your stubbornness.

Sự thật luôn tự thể hiện vào những thời điểm và không gian thích hợp.

The truth is always revealed by itself at the right place and at the right time.

Bạn chỉ cần quan tâm đến việc sống thật với chính mình.

You should be considered (concerned) with living honestly (truly) with your own self.

Hãy đánh giá xem những suy nghĩ, lời nói hay hành động của bạn có lợi ích cho hoàn cảnh mà bạn tìm thấy chính mình hay không?

Judge whether your thoughts, your words and your actions are beneficial to the situation (scene, circumstance) in which you find yourself?

Chú trọng vào vai trò của bạn luôn có ích hơn là đánh giá về người khác.

Focusing on your role is more useful than passing other.

Sự thật đơn giản là sự thật.

The truth is simply the truth.

Nó chẳng cần lí do và cũng chẳng cần phản bàn cãi là đúng hay sai.

It doesnt need reason, and doesnt need have to be right.

Đơn giản vì nó chính là sự thật.

Its just the truth.


     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét